Tôi có được phép dẫn theo trẻ em cùng tham dự?

Vui lòng tuyệt đối không dẫn theo trẻ em để tránh làm ảnh hưởng đến chuyên gia đào tạo và những học viên khác. TGM bảo lưu quyền từ chối tham dự nếu học viên dẫn theo trẻ em. Độ tuổi tối thiểu để có thể có mặt trong khán phòng là 15 tuổi (bao gồm cả đối với vé VIP & VVIP).

Tham gia bình luận