Có những hạng vé nào?

Mức phí chính thức của khóa học Quantum Leap – Bước Đại Nhảy Vọt (thời lượng 3 ngày) là 18.000.000đ, tuy nhiên đây là chương trình vì cộng đồng nên các mức vé sẽ được ưu đãi lớn:

– Vé VVIP = 1.800.000đ (ưu đãi 90%) – Từ 18 tuổi trở lên

– Vé VIP = 900.000đ (ưu đãi 95%) – Từ 18 tuổi trở lên

– Vé FREE = Miễn phí – Giới hạn 20-50 tuổi

Tham gia bình luận