Khi đến tham dự tôi cần mang theo những gì để check-in?

Vé được gửi qua email hoặc vé do bạn tự in từ email. Trong mọi trường hợp, vui lòng chuẩn bị trước và mở vé ra sẵn trước khi đến lượt check-in.
Giấy tờ tùy thân có đầy đủ hình ảnh và ngày tháng năm sinh (CMND / CCCD).

TGM bảo lưu quyền từ chối tham dự nếu học viên không mang theo giấy tờ tùy thân (có hình ảnh và ngày tháng năm sinh) để check-in. Trong trường hợp bạn bị thất lạc CMND / CCCD, bạn có thể sử dụng giấy tờ tùy thân khác (phải có dán ảnh và ngày tháng năm sinh) như hộ chiếu để thay thế.

Tham gia bình luận