Khi nào tôi sẽ nhận được vé điện tử?

Sau khi bạn chọn lịch và đặt vé trên hệ thống online, sẽ có một chuyên viên tư vấn cá nhân phụ trách chăm sóc và hỗ trợ thông tin chi tiết cho bạn. Bạn sẽ nhận được email xác nhận đã hoàn tất phí đối với vé VVIP, VIP, hoặc xác nhận chắc chắn đến tham dự khóa học đối với vé FREE.

Trước thời điểm diễn ra khóa học 3 ngày, TGM sẽ gửi vé điện tử qua email kèm theo hướng dẫn sử dụng chi tiết.

Tham gia bình luận