Khi tôi muốn xin chữ ký của các diễn giả thì xin vào lúc nào?

Chỉ có học viên hạng vé VVIP và VIP mới có thể xin chữ ký của các diễn giả. Nếu là học viên thuộc hai hạng vé này, bạn có thể tranh thủ lên sân khấu xin chữ ký và chụp ảnh với diễn giả trong các giờ nghỉ giải lao.

Lưu ý: Do các diễn giả cũng cần phải nghỉ ngơi và đi vệ sinh nên có thể không có mặt trên sân khấu trong suốt giờ nghỉ giải lao. Ngoài ra, sẽ có nhân viên an ninh bảo vệ sân khấu nên trước khi lên sân khấu bạn vui lòng xuất trình vòng đeo tay VVIP/VIP của mình.

Tham gia bình luận