Khóa học có thật sự tổ chức miễn phí?

Chắc chắn. Hạng vé Free sẽ được miễn phí hoàn toàn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo chỗ trong khóa học cho vé Free. Nếu bạn sử dụng hạng vé này, vui lòng đến càng sớm càng tốt để điểm danh trước và giữ chỗ. TGM bảo lưu quyền ngừng nhận học viên theo hạng vé Free khi hết chỗ. Giờ điểm danh bắt đầu từ 8g sáng (ngày đầu tiên) và 8g30 sáng (những ngày sau). Khóa học chính thức bắt đầu từ 9g sáng. Ban tổ chức bảo lưu quyền từ chối check-in trong trường hợp hết chỗ ngay cả khi chưa đến giờ chính thức bắt đầu.

Tham gia bình luận