Khóa học này dành cho đối tượng nào?

Khóa học được tổ chức cho người trưởng thành từ 20 đến 50 tuổi. Đây là độ tuổi có nhiều khả năng có thể thực sự thực hiện bước đại nhảy vọt cho cuộc đời mình nhất. Nếu bạn nằm ngoài độ tuổi 20-50 nhưng tin rằng mình vẫn có khả năng thực hiện bước nhảy vọt cho cuộc đời mình, thì bạn cần chứng minh bằng hành động thông qua việc mua vé từ VIP trở lên để tham dự khóa học này.

Tham gia bình luận