Nếu tôi muốn mua nhiều hơn 1 vé thì làm thế nào?

Nếu muốn mua vé cho bạn bè / người thân tham dự, xin vui lòng đăng ký giúp họ bằng tên và thông tin liên lạc và định danh (địa chỉ email, số điện thoại, ngày tháng năm sinh) hoặc tốt nhất là gửi thông tin khóa học cho họ tự đăng ký, bởi vì TGM chỉ cho phép những học viên đã đăng ký online thành công mới được vào tham dự.

Tham gia bình luận