Thời gian học như thế nào?

Thời gian chính thức diễn ra khóa học từ 9g sáng đến 22g trong 3 ngày học liên tục. Tuy nhiên, để đảm bảo có chỗ ngồi thì bạn cần có mặt để check-in vào 8g sáng ngày đầu tiên. Những ngày còn lại bạn cũng cần phải có mặt từ 8g30 sáng để đảm bảo có chỗ gần sân khấu hơn. Các vị trí xa sân khấu có thể không nhìn rõ được màn hình lớn. Đối với vé Free, ban tổ chức bảo lưu quyền từ chối check-in trong trường hợp hết chỗ ngay cả khi chưa đến giờ chính thức bắt đầu.

Tham gia bình luận