Tôi có cần chuẩn bị sẵn tiền mặt khi tham dự khóa học?

Cuối mỗi ngày, TGM sẽ mở quầy bán sách ưu đãi tới 35% hơn 60 tựa sách nổi bật của TGM BOOKS và chỉ thu tiền mặt nên bạn có thể chuẩn bị sẵn tiền mặt nếu có nhu cầu mua sách với giá ưu đãi đặc biệt.

Tham gia bình luận