Tôi có thể chụp ảnh, ghi âm hay quay video trong thời gian diễn ra sự kiện?

Không. Tất cả máy ảnh hoặc thiết bị ghi âm, ghi hình đều bị cấm sử dụng tại sự kiện đối với học viên. Điện thoại di động cũng không được phép sử dụng trong hội trường. Ban tổ chức bảo lưu quyền dừng việc tham gia khóa học với bất kỳ ai, ở bất kỳ hạng vé nào nếu sử dụng điện thoại trong hội trường. Trong trường hợp thật sự cần sử dụng điện thoại vì bất cứ lý do gì, bạn có thể tạm thời rời khỏi hội trường.

Tham gia bình luận