Tôi có thể đăng ký giùm bạn bè mình được không?

Nếu bạn muốn mời bạn bè, người thân của mình đi cùng, xin vui lòng đăng ký giúp họ bằng tên và thông tin liên lạc (địa chỉ email, số điện thoại của họ) hoặc tốt hơn hết là gửi thông tin khóa học cho họ tự đăng ký, bởi vì TGM chỉ cho phép những khách hàng đã đăng ký online thành công mới được vào tham dự. TGM bảo lưu quyền từ chối việc tham dự khi người đến dự chưa đăng ký online hoặc không mang theo giấy tờ tùy thân (CMND / CCCD) để đối chiếu thông tin cá nhân (họ tên, độ tuổi) khi điểm danh.

Tham gia bình luận