Tôi có thể đem thức ăn và nước uống vào hội trường không?

Bạn chỉ được phép đem theo nước khoáng / nước lọc hoặc bình nước có nắp để uống trong hội trường.

Để giữ gìn vệ sinh chung và tránh những mùi có thể gây khó chịu trong hội trường thì tất cả đồ ăn và thức uống khác đều không được sử dụng trong hội trường. Tuy nhiên, bạn có thể mang theo đồ ăn đựng trong hộp đóng kín để ăn vào buổi trưa và buổi tối. Ban tổ chức đặc biệt lưu ý là bạn phải đảm bảo đồ ăn, thức uống của mình được đựng trong hộp, bình đóng kín đảm bảo không đổ, rò rỉ,… làm ảnh hưởng đến vệ sinh và không gian học tập chung của mọi người.

Ban tổ chức bảo lưu quyền mời bất cứ ai, ở bất cứ hạng vé nào rời khỏi hội trường ngay lập tức để đổ bỏ đồ ăn, thức uống và rửa sạch sẽ trước khi quay vào hội trường trở lại. Nếu vi phạm điều này đến lần thứ hai thì ban tổ chức bảo lưu quyền dừng việc tham gia khóa học của người vi phạm (cho dù ở hạng vé nào).

Tham gia bình luận