Tôi nên đến check-in trước thời điểm bắt đầu bao lâu?

Để đảm bảo có chỗ ngồi thì bạn cần có mặt để check-in vào 7g30 sáng ngày đầu tiên. Những ngày còn lại bạn cũng cần phải có mặt từ 8g sáng để đảm bảo có chỗ gần sân khấu hơn. Ban tổ chức bảo lưu quyền từ chối check-in trong trường hợp hết chỗ ngay cả khi chưa đến giờ chính thức bắt đầu.

Chương trình sẽ bắt đầu đúng giờ quy định. Nếu bạn đến trễ hơn vào các ngày học tiếp theo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc diễn giả chia sẻ. Trong trường hợp đến trễ, bạn vui lòng đợi đến giờ nghỉ giải lao mới được vào, đồng nghĩa bạn sẽ bỏ lỡ mất phần nội dung trước đó. Tốt nhất là bạn hãy sắp xếp thời gian để đi đúng giờ mỗi ngày.

Tham gia bình luận