Tôi ở tỉnh thành khác đến thì ăn uống, ngủ nghỉ như thế nào?

Bạn sẽ tự túc chi phí ăn ở trong quá trình tham gia 3 ngày học.

Tham gia bình luận