NGÀY 1

BỨT PHÁ KHỎI QUỸ ĐẠO MẶC ĐỊNH

NGÀY 2

LỰA CHỌN ĐẠI NHẢY VỌT

NGÀY 3

VƯƠN TỚI ĐỈNH CAO THÀNH CÔNG

 • Module 1: Khát vọng Đại Nhảy Vọt - Sinh ra không phải để tầm thường
 • Master Trainer Trần Đăng Khoa
 • Module 2: Động lực từ trái tim - Động lực bền vững nhất
 • Master Trainer Trần Đăng Khoa
 • Module 3: Đứng khỏi đám đông - Khẳng định bản thân
 • Master Trainer Trần Đăng Triều
 • Module 4: Đắc nhân tâm thế kỷ 21
 • Master Trainer Trần Đăng Triều
 • Module 5: Dám lãnh đạo để tạo nên sự vĩ đại
 • Master Trainer Trần Đăng Khoa
 • Module 6: Lựa chọn Đại Nhảy Vọt - Lựa chọn thay đổi cuộc đời
 • Master Trainer Trần Đăng Triều
 • Module 7: Đón đầu xu thế thời đại 4.0
 • Master Trainer Trần Đăng Khoa
 • Module 8: Tài chính - Đại nhảy vọt | Financial Quantum Leap
 • Master Trainer Trần Đăng Khoa
 • Module 9: Làm thế nào để xây dựng đế chế kinh doanh tự động của bạn?
 • TGM GROUP Chairman & CEO Trần Đăng Khoa
 • Module 10: Chiến lược đầu tư 4.0 - Bầu trời là giới hạn
 • Master Investor Trần Đăng Khoa
 • Module 11: Tối Ưu Hóa Tài Chính Cá Nhân
 • CFO & Personal Finance Master Uông Xuân Vy
 • Module 12: Luôn tràn năng lượng - Luôn đầy tự tin
 • Master Trainer Trần Đăng Triều
 • Module 13: NLP và 7 Bước Đơn Giản Đến Ước Mơ
 • NLP Master Phạm Hà Ngân
 • Module 14: Thực hiện Bước Đại Nhảy Vọt - Cam kết thành công
 • Master Trainer Trần Đăng Khoa